Skip to:

Prasowe doniesienia na temat zagrożenia gruźlicą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Buczku zainicjowały błyskawiczne działania pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka. Rozmowy z dyrekcją szkoły i urzędnikami gminy Buczek potwierdziły opieszałość osób odpowiedzialnych za wykonanie badań u dzieci oraz skłoniły dorosłych do podjęcia zdecydowanych wysiłków na rzecz poprawy ich sytuacji.

Rzecznik Praw Dziecka będzie na bieżąco monitorował sytuację dzieci z tej szkoły i sposób rozwiązania sprawy, zwrócił się również z Wystąpieniem generalnym do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o usprawnienie procedur, jakie należy stosować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dzieci.

Prasowe doniesienia na temat zagrożenia gruźlicą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Buczku zainicjowały błyskawiczne działania pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka. Rozmowy z dyrekcją szkoły i urzędnikami gminy Buczek potwierdziły opieszałość osób odpowiedzialnych za wykonanie badań u dzieci oraz skłoniły dorosłych do podjęcia zdecydowanych wysiłków na rzecz poprawy ich sytuacji.