Skip to:

12 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym kominku harcerskim połączonym z rozdaniem nagród uczestnikom i laureatom konkursu plastyczno-literackiego "Druga Wojna Światowa i Powstanie Warszawskie 1944 w wyobraźni uczniów Szkoły Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego".

Wśród zaproszonych gości byli m.in. kombatanci Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego, przedstawiciele władz dzielnicy, a także żoliborscy harcerze i harcerski. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnej harcerskiej gawędy oraz braterskiego kręgu. Organizatorami przedsięwzięcia były Środowiska Harcerskie Hufca Żoliborz ZHP i Niwa Marymoncka ZHR, Społeczny Komitet Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego.

12 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym kominku harcerskim połączonym z rozdaniem nagród uczestnikom i laureatom konkursu plastyczno-literackiego "Druga Wojna Światowa i Powstanie Warszawskie 1944 w wyobraźni uczniów Szkoły Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego".