Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 29 czerwca 2010 roku z apelem do instruktorów organizacji harcerskich o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nich obozów i wyjazdów.

Każdego roku tysiące młodych ludzi korzysta z wakacyjnej oferty działających na terenie kraju organizacji harcerskich. Lato jest dla instruktorów tych organizacji czasem podsumowania śródrocznej pracy, okazją do rozwijania pasji i zainteresowań, ale też szczególnym okresem odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych. "Życząc słonecznych i niezapomnianych wakacji proszę, byście pamiętali, że jedynie odpoczynek w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa przynieść może radość i dobre wspomnienia dzieciom, a ich opiekunom - spełnienie i satysfakcję" - podkreślił Marek Michalak.

List Rzecznika Praw Dziecka do Instruktorów Polskich Organizacji Harcerskich