Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 listopada 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Marek Michalak - zaniepokojony doniesieniami o znacznym wzroście liczby zachorowań na grypę sezonową - przypomniał, że przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk, jest najskuteczniejszą metodą uniknięcia zakażenia chorobami wirusowymi (w tym grypą AH1N1). Niezbędne jest więc stworzenie dzieciom i młodzieży podstawowych warunków do jej utrzymywania.

O wpajanie dzieciom podstawowych zachowań i nawyków higienicznych Rzecznik zaapelował 6 listopada do rodziców i opiekunów. Jest to jednak również obowiązek szkół, z których nie wszystkie zapewniają uczniom dostęp choćby do bieżącej ciepłej wody - na co Marek Michalak zwracał uwagę już w sierpniu tego roku.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 listopada 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.