Skip to:

W sierpniu 2016 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 29 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń.

Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w sierpniu.

 1.       Kampania społeczna promująca działania zespołu Dyżurnet.pl - Warszawa
 2.       Kampania "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" - Warszawa
 3.       Kolorowe Dni Warszawskiego Przedszkolaka. Dzień Przedszkolaka na Pradze Południe - Warszawa
 4.       Międzynarodowa Konferencja "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Działania edukacyjne w Europie i krajach skandynawskich" - Warszawa
 5.       II Forum DLA RODZINY - Częstochowa
 6.       Przedsięwzięcie „Miasteczko Zmysłów" - Warszawa
 7.       Konferencja "Empatyczna edukacja - empatyczna Polska - Zduńska Wola
 8.       Projekt "Studenci UAM bez Granic. Trzecia edycja" - Poznań
 9.       Efekt Domina: Album - Warszawa
 10.   10. Międzynarodową Konferencję  „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” - Warszawa
 11.   Międzynarodowa Konferencja o Narodach (Conference About Nations) - Łódź
 12.   XIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna pt. „Łańcuch czystych serc – narkomanii, alkoholizmowi, dopalaczom, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – Nie, dobru – Tak” - Mikołów
 13.   Wojewódzka debata "Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń" - Gdańsk
 14.   VII edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie. - Szczecin
 15.   Spektakl charytatywny „ Kochać, jak się kocha sól" - Katowice
 16.   Ogólnopolski Konkurs Literacko-Artystyczny „Magiczny świat zabawek: o środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy” - Rudno
 17.   Konferencja naukowo-szkoleniowa "Cyberprzemoc, handel ludźmi, dopalacze…- nowe zagrożenia i wyzwania dla wychowania oraz bezpieczeństwa" - Opole
 18.   13. Ogólnopolska Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" - Warszawa
 19.   Festynu "Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu Czuby Lublin- Edycja VI" - Lublin
 20.   Konferencja nt. zagrożeń  w cyberprzestrzeni organizowaną przez Powiat Wołomiński adresowaną do władz samorządowych oraz osób pracujących z dziećmi i na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych - Wołomin
 21.   Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Janusz Korczak – czarodziejem naszej wyobraźni” - Warszawa
 22.   Konkurs „Działanie na równanie” - Katowice
 23.   Kampania społeczną KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat - Pruszków
 24.   Program "Soki i musy w SMART formie" - Warszawa
 25.   III Kongresu Edukacja i Rozwój - Warszawa
 26.   Impreza integracyjna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka połączoną z akcją czytelniczą „Cała Polska Czyta Dzieciom” pod hasłem „Bajkowy Dzień Przedszkolaka” - Jasło
 27.   Zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej połączonej z konkursem ,,Wakacyjny Bohater”, promującym kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka ,,Odwaga ratuje życie” - Piecki
 28.   VI edycję programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc” - Warszawa
 29.   Program "Żółty Talerz" – Warszawa

Szczegóły dotyczące przyznawania patronatów tutaj.

Lista patronatów przyznanych w lipcu 2016 r. – zobacz

Lista patronatów przyznanych w czerwcu 2016 r. - zobacz

Lista patronatów przyznanych w maju 2016 r. - zobacz

Lista patronatów przyznanych w kwietniu 2016 r. - zobacz

Lista patronatów przyznanych w marcu 2016 r. - zobacz

Lista patronatów przyznanych w lutym 2016 r. - zobacz

Lista patronatów przyznanych w styczniu 2016 r. - zobacz