Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia:

1. Uroczystość Nadania Imienia i Sztandaru Hufcowi w Lubaczowie
Uroczystość nadania Imienia jest 10 krokiem wykonanym na stulecie harcerstwa. Hufiec w wyniku prowadzonej przez dwa lata Kampanii "Bohater" wybrał na patrona ks. Infułata, pułkownika, harcmistrza Wiktora Haasa Paneckiego. Ksiądz infułat od swoich najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Po uzyskaniu święceń kapłańskich został kapelanem drużyn harcerskich. W czasie wojny walczył w szeregach AK.

2. V jubileuszowa edycja kampanii społecznej "Bądźmy Razem Bezpieczni"
Kampania Bądźmy Razem Bezpieczni to przedsięwzięcie o międzynarodowej skali. Jubileuszowa V edycja kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni zostanie zainaugurowana konferencją prasową, spektakularną symulacją wypadku tramwaju z samochodem połączona z pokazową akcją ratunkową oraz seminarium na temat bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym. W tym roku do współpracy przy kampanii zaproszono specjalistów z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Estonii, Łotwy Rosji oraz Bułgarii.

3. Konferencja naukowa "Dziecko wobec mediacji"
Jest to pierwsza konferencja z cyklu zatytułowanego "Praktyczne aspekty stosowania mediacji w sądach, prokuraturze i administracji publicznej". Konferencja została organizowana przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA. Założeniem badawczym konferencji jest analiza i przedstawienie pozycji dziecka w mediacjach ujmowanej dwóch aspektach.: dziecko jako świadek przemocy oraz dziecko jako uczestnik mediacji.

4. Konferencja "Dziecko sześcioletnie w szkole"
Konferencja kierowana jest do dyrektorów przedszkoli i szkół, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Konferencja ma na celu rozwianie obaw związanych z przejściem dzieci sześcioletnich od edukacji szkolnej. Ma także wypromować najciekawsze inicjatywach dla dzieci 6- letnich, które rozpoczynają edukację szkolną.

5. Finał XVI międzyszkolnego konkursu "Janusz Korczak- lekarz, pedagog, człowiek niezwykły".
Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce zorganizowało XVI międzyszkolny konkurs zatytułowany "Janusz Korczak- lekarz, pedagog, człowiek niezwykły", w którym biorą udział uczniowie polonijnych szkół dokształcających. Konkurs ma za zadanie zapoznać polskie dzieci z postacią i działalnością Starego Doktora.