Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia:

1. Konferencja "Dwa Światy", czyli jak skutecznie zniwelować niewłaściwe zachowania młodzieży poprzez zintegrowanie działań społecznych.
Konferencja będzie poświęcona zjawisku zachowań ryzykownych i uzależnień młodzieży, a także prezentacji aktywnych metod pracy Policji przy udziale innych instytucji i środowisk w walce z nimi oraz kształtowania pożądanych postaw społecznych młodzieży. Seminarium skierowane jest do Funkcjonariuszy Policji, środowisk społecznych, Administracji Rządowej i samorządowej oraz nauczycieli i ma posłużyć wymianie doświadczeń i wiedzy.

2. Ogólnopolska Konferencja nt. Prawa rodzinnego: Rodzina - instytucja czy więzy krwi?
Konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland ma w swoim głównym założeniu przybliżyć jej uczestnikom problematykę wyzwań współczesnej rodziny, a w szczególności zobrazować sytuację prawną dziecka. Jej celem jest stworzenie pola do dyskusji między przedstawicielami instytucji, środowiskiem prawniczym zajmującym się tą dziedziną prawa oraz studentami.

3. Program CEMS Chance 4.0
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Studentów Cems Club Warsaw. Podczas czterodniowego pobytu w Warszawie, dla uczestników zorganizowane zostaną warsztaty i szkolenia, które mają ukazywać szanse dla rozwoju młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Warsztaty zostaną oparte na metodach osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie oraz planowania przyszłej kariery zawodowej. Adresatami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej polski.

4. Pierwszy Olimpijski e-Konkurs Przedmiotowy "CITIUS-ALTIUS-FORTIUS" 1896-1932
Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach chce zainteresować uczniów także historią sportu. Wszystkie pytania - choć łączą wiele dziedzin nauki jak matematyka, języki obce czy technologia informatyczna - dotyczyć będą letnich igrzysk olimpijskich z lat 1896 - 1932.

5. Seminarium pod hasłem "Odpowiedziani Rodzice - Szczęśliwe Dzieci"
Seminarium realizowane jest w ramach projektu "PREMD Wzmacnianie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka" i poświęcone jest prezentacji przykładów dobrej współpracy organizacji NGO z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju i edukacji małego dziecka.