Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia:

 1. XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie
  Ideą Międzynarodowego Przegląd Teatrów Wspaniałych jest promocją dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z Polski i Europy oraz tworzenie warunków do rozwoju osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie artystycznej. Poprzez te działania uczestnicy projektu mogą zaprezentować swoje dokonania teatralne i zaistnieć w świadomości mieszkańców miasta.
   
 2. Konferencja na temat: "Bezpieczeństwo w sieci"
  Konferencja zorganizowana przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ma podejmować zagadnienia zagrożeń w cyberprzestrzeni, cyberprzemocy, a także przedstawiony zostanie "portret" młodego Internauty oraz psychologiczne aspekty korzystania z Internetu. Adresatami konferencji są nauczyciele powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i grajewskiego.
   
 3. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
  Na Kongresie spotkają się opiekunowie zastępczy i pracownicy organizacji pozarządowych. Będę mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w oparciu o Ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również spotkają się z zagranicznymi ekspertami. Odbędą się też warsztaty dla rodziców zastępczych, które poprowadzą Jayne E. i David Schoolerowie z USA. Amerykańskie małżeństwo prowadzi rodzinny dom dziecka od 1978 roku, a od 25 lat szkoli rodziny adopcyjne.
   
 4. KidZone Znak Jakości
  KidZone jest projektem promującym produkty i usługi dla dzieci najwyższej jakości. Przyznanie tego znaku jest informacją dla rodziców, którzy poszukują najkorzystniejszej oferty dla swoich dzieci, że oferowane produkty cechują się najwyższą jakością i wykonaniem. Znak KidZone jest także zachętą dla innych firm, aby stale podnosiły jakość swoich usług i produktów.
   
 5. Wakacyjna "Akcja Redakcja"
  Akcja prowadzona przez redakcję "Strzelca Opolskiego" odbędzie się po raz szósty. W lipcu i sierpniu redaktorzy i dziennikarze odwiedzą mieszkańców swojego regionu, organizując zabawy i konkursy dla najmłodszych. 6. Ogólnopolskie Forum "Nasze Dzieci" z cyklu "Kibice przeciw przemocy" Konferencja składać się będzie w prezentacji i wystąpień specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji. Istotną częścią forum będzie prezentacja kampanii, której realizację zamierza rozpocząć Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" i ma na celu uruchomienie zasobów drzemiących w Orlikach oraz aktywizację młodzieży poprzez sport.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: