Skip to:

16 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w II Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Dziecko jest najważniejsze.

Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka po raz drugi odbył się Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, zrzeszającej organizacje pozarządowe wspierające idee rodzicielstwa zastępczego.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił potrzebę wspierania rodziców zastępczych w wypełnianiu swojej funkcji. Podziękował za ogromny wysiłek i ciężką pracę na rzecz dzieci trafiających w pieczę. Wskazał, że nie tylko środki finansowe są potrzebne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny, ale również wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, zwiększenie godzin szkoleń specjalistycznych oraz bliższe wsparcie ze strony samorządu - organizatora pieczy zastępczej. Marek Michalak podkreślił, że dzieci trafiające pod opiekę rodziny zastępczej najczęściej przychodzą do niej z dużym bagażem traumatycznych doświadczeń życiowych, dlatego praca z nimi jest trudna i wymagająca szczególnych umiejętności. Zwrócił również uwagę, że rodziców zastępczych jest wciąż za mało, że ciągle zbyt wiele dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; dzieci do 10. roku życia jest 4 tys., do 3. roku życia - 800. "Te dzieci powinny mieć dom" - powiedział Rzecznik.

Specjalne przesłanie do organizatorów i uczestników Kongresu zostało skierowane przez Marszałka Sejmu Ewę Kopacz, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irenę Wóycicką.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Sekretarz Stanu, rzecznik prasowy rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Podsekretarz Stanu w MPiPS Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Poseł Magdalena Kochan oraz wiceprezydent miasta Stołecznego Warszawy Włodzimierz Paszyński. Wśród uczestników kongresu dużą grupę stanowili rodzice zastępczy, przedstawiciele organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszenie do udziału w tegorocznym Kongresie przyjęła laureatka nagrody Pro Humanitate Award Betsy Keefer Smalley - amerykańska autorka wielu książek o rodzicielstwie zastępczym, która wygłosiła wykład Przejście dziecka z rodziny zastępczej do rodziny adopcyjnej.