Skip to:

Seminarium pod hasłem „Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem” 7 listopada br. zgromadziło w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicieli NGO, działaczy społecznych i ekspertów, zaangażowanych w walkę z przemocą wobec dzieci w Polsce. Gościem honorowym spotkania, odbywającego się w ramach Kongresu Praw Dziecka z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, była Marta Santos Pais, specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka, otwierając seminarium poświęcone walce z przemocą wobec najmłodszych, zaznaczył, że organizacje pozarządowe są sojusznikiem nie tylko w codziennej pracy RPD na rzecz dzieci, ale także w walce o zmiany systemowe w wielu obszarach, jak m.in. nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, ale także w przyśpieszaniu ratyfikacji ważnych dokumentów międzynarodowych, jak choćby Konwencja z Lanzarote, która oczekuje w tej chwili na podpis Prezydenta RP.

Marta Santos Pais przybliżyła zebranym globalne spojrzenie na problem przemocy wobec dzieci, wspominała swoją pierwszą wizytę w Polsce, 25 lat temu, tuż po ustanowieniu Konwencji o Prawach Dziecka, opartej na myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Zaznaczyła, że złożenie wieńca pod pomnikiem Starego Doktora 6 listopada, było dla niej szczególnie ważnym momentem wizyty w Polsce. – Korczak uczył nas, że dzieci nie są jutrzejszymi ludźmi, są obywatelami dnia dzisiejszego – przypomniała Marta Santos Pais, zwracając uwagę, że wizje Starego Doktora jeszcze w pełni się nie urzeczywistniły, a dowodem na to, że wciąż wiele pracy przed nami jest fakt, jaki niszczący wpływ na dzieci ma przemoc.

– Państwo wdrażacie w praktykę życia społecznego to, co najważniejsze: serce i zaangażowanie, by zmieniać na lepsze życie każdego człowieka, zwłaszcza młodego człowieka doświadczającego przemocy – mówiła prof. Ewa Jarosz, która była moderatorem seminaryjnego spotkania w Biurze RPD.

Podczas seminarium o swojej działalności i doświadczeniach w walce z przemocą wobec najmłodszych opowiadali – obok Marty Santos Pais i Marka Michalaka – przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, m.in.: Zofia Dulska zaprezentowała działania UNICEF; Agata Jarzyna omówiła w kontekście praw dziecka doświadczenia centrum interwencyjnego w Komitecie Ochrony Praw Dziecka; Anna Jadwiga Orzech przedstawiła działania WOŚP i akcję „Historia Misia”; Renata Durda zapoznała gości z działalnością podejmowaną przez „Niebieską Linię”; dr Monika Sajkowska nakreśliła aktywność Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci; o. Adam Żak, koordynator Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży przedstawił  działania Episkopatu na rzecz ochrony praw dziecka; Joanna Luberadzka przybliżyła pracę Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej; Anna Lechowska podzieliła się doświadczeniami głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w angażowaniu środowisk młodzieżowych w działania zapobiegające przemocy, a dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk przedstawiła działalność Fundacji Mederi w zakresie pomocy dzieciom.

Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ zwiedziła Biuro Rzecznika Praw Dziecka, gdzie zapoznała się z pracą poszczególnych komórek organizacyjnych Biura. Podpisała także Deklarację Warszawską – dokument oparty na myśli filozoficznej Janusza Korczaka, wyrażający apel o urzeczywistnienie jego idei w codziennym życiu. Została też ambasadorem kampanii społecznej Rzecznika "Reaguj. Masz prawo" mającej na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Kampania została wyróżniona w tegorocznej edycji jednego z najważniejszych konkursów w branży komunikacji marketingowej na świecie – Effie Awards. Wcześniej "Reaguj. Masz prawo" została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci, które przeprowadził Sekretarz Generalny ONZ. Polska – obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii – wymieniona jest w raporcie jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie w 2010 roku całkowitego zakazu bicia dzieci oraz stałe monitorowanie tego zjawiska.

Prezentacje organizacji pozarządowych zakończyły Kongres Praw Dziecka - depesza PAP