Skip to:

16 września 2011 roku zakończyło się doroczne spotkanie Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC. Podczas piątkowych obrad Rzecznicy wysłuchali wystąpienia Marii Herczog z Komitetu Praw Dziecka ONZ, a także dyskutowali o przyszłości Europejskiej Sieci Młodzieżowych Doradców ENYA.

Maria Herczog zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na tzw. przemoc instytucjonalną, której doświadczają wychowankowie alternatywnej opieki zastępczej. Badania przeprowadzone przez Komitet Praw Dziecka ONZ w 2006 roku wskazują, że w wielu państwach świata umieszczenie młodego człowieka w placówce opiekuńczo-wychowawczej odbierane jest jako forma przemocy. Dodatkowo, wciąż zdarzają się przypadki umieszczania małoletnich w placówkach wyłącznie z powodu złej sytuacji materialnej opiekunów. Zdaniem Marii Herczog priorytetem działań każdego państwa powinno być‭ w tej sytuacji wspieranie rodzin znajdujących się w kryzysie, by odbieranie dziecka z najbliższego środowiska było ostatecznością - tylko w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Zgromadzeni w Warszawie Rzecznicy Praw Dziecka wysłuchali również przesłania Marty Santos-Pais, Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Ostatnim punktem oficjalnych obrad Zgromadzenia Ogólnego ENOC była dyskusja o przyszłości Młodzieżowych Doradców Rzeczników. Po zakończeni obrad odbyło się również robocze spotkanie Zarządu ENOC, któremu przewodniczył - po raz pierwszy - Marek Michalak.

16 września 2011 roku zakończyło się doroczne spotkanie Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC. Podczas piątkowych obrad Rzecznicy wysłuchali wystąpienia Marii Herczog z Komitetu Praw Dziecka ONZ, a także dyskutowali o przyszłości Europejskiej Sieci Młodzieżowych Doradców ENYA.