Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 15 października po raz kolejny wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie określenia dopuszczalnej liczby uczniów w klasach.

Sprawie tej poświęcone już było wystąpienie Rzecznika do MEN z 3 lipca 2009 roku. Rzecznik poinformował Ministra Edukacji Narodowej o zgłaszanych do niego przypadkach tworzenia klas, w których liczba uczniów przekracza nawet 30 osób. Marek Michalak podkreślił m.in., że praca z tak licznymi grupami dzieci i młodzieży znacznie ogranicza skuteczność tak nauczania, jak i wychowania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 15 października po raz kolejny wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie określenia dopuszczalnej liczby uczniów w klasach.