Skip to:

10 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji prasowej w Łodzi inaugurującej społeczną kampanię "Mądrzy rodzice" na terenie tego regionu. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż dla rozwoju dziecka nie ma lepszego miejsca jak rodzina. Stwierdził, że choć większość rodziców stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, to często nie poświęcają im wystarczająco wiele czasu.

Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak zwrócił uwagę, że Łódzkie jest pierwszym w kraju województwem, które zaangażowało się w tę akcję, która ma zachęcać opiekunów do podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych.

Ogólnopolska inauguracja kampanii "Mądrzy rodzice" miała miejsce pod koniec września tego roku w Warszawie. Wtedy też przedstawiono wyniki, przeprowadzonego na potrzeby akcji, pierwszego ogólnopolskiego badania poziomu kompetencji wychowawczych rodziców.

O ich wynikach mówił w środę w Łodzi Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl, która obok Rzecznika Praw Dziecka jest współorganizatorem kampanii. Jego zdaniem rodzice mają często wobec swoich pociech zbyt duże oczekiwania, nieadekwatne do wieku dzieci - wynika to z niedostatecznej wiedzy na temat ich rozwoju. Aby uzupełnić tę wiedzę i podnieść kompetencje wychowawcze, będą mogli wziąć udział w specjalnych szkoleniach. Prowadzić je będą tzw. liderzy - osoby mające m.in. doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i dorosłymi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

W kampanię "Mądrzy rodzice" w Łódzkiem włączyli się m.in.: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

10 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji prasowej w Łodzi inaugurującej społeczną kampanię "Mądrzy rodzice" na terenie tego regionu. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż dla rozwoju dziecka nie ma lepszego miejsca jak rodzina. Stwierdził, że choć większość rodziców stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, to często nie poświęcają im wystarczająco wiele czasu.