Skip to:

17 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otworzył seminarium inaugurujące kampanię Rady Europy, zwracającą uwagę na problem seksualnego wykorzystywania dzieci.

Kampania pn. „1 na 5”  realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci. Ma ona nakłonić ich i przygotować do rozmowy z dzieckiem na temat jego bezpieczeństwa i ochrony przed seksualnym wykorzystaniem. Pokazuje jak mądrze edukować dziecko i włączać trudny temat nadużyć seksualnych w proces nabywania przez dziecko wiedzy o otaczającym świecie. Zdobycie odpowiedniego przygotowania na temat zagrożeń, trening zachowań asertywnych, uświadomienie poczucia własnej nietykalności oraz nabycie umiejętności rozpoznania złych intencji dorosłego pozwoli ochronić się dziecku przed wykorzystaniem seksualnym.

W swoim wystąpieniu, Marek Michalak przypomniał, że podczas inauguracji w Europie kampanii „1 na 5” w 2010 roku w Rzymie zwracano uwagę na kilka aspektów, m.in. „koniczność nagłośnienia problemu seksualnego krzywdzenia dzieci, konieczność zwrócenia uwagi na edukację dzieci, rodziców i osób profesjonalnie pracujących z dziećmi- i na to zapotrzebowanie odpowiada dzisiejsza kampania, oraz na coś, co z satysfakcją odnotowuję, że jest za nami (przy niemałym wkładzie Rzecznika Praw Dziecka)- konieczność ratyfikacji Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Polska wykonała gigantyczną pracę w poprawianiu i uzupełnianiu naszego prawa, aby było zgodne z założeniami wspomnianej Konwencji. Teraz przed nami mozolna, a niezwykle ważna, praca edukacyjna. Dzieci muszą być wyposażone w mechanizmy obronne, rodzice muszą wiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi i na co i jak zwracać uwagę w codziennym życiu, żeby chronić najmłodszych przed tym okrutnym procederem, jakim jest przemoc seksualna.” Na zakończenie Rzecznik wyraził zadowolenie z szerokiego partnerstwa na rzecz ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem, deklarując współpracę swojego Biura.

Pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje przedstawili wyniki badań dot. zjawiska krzywdzenia dzieci oraz zaprezentowali materiały promocyjne i edukacyjne: www.gadki.fdn.pl

Depesza PAP