Skip to:

Z udziałem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w środę 18 stycznia 2012 roku odbyła się inauguracja obchodów Roku Janusza Korczaka.

Podczas spotkania w Belwederze Rzecznik Praw Dziecka zaprezentował skład Komitetu Honorowego obchodów, któremu przewodniczyć będzie Pani Anna Komorowska. Marek Michalak przedstawił również część planowanych na ten rok inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie działania znajdą się w kalendarzu zamieszczonym na stronie www.2012korczak.pl, którą podczas uroczystości oficjalnie uruchomiła Pani Anna Komorowska. Specjalnie dla gości uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnie z przedstawieniem "Z Korczakiem w tle", a prof. Barbara Smolińska-Theiss przybliżyła idee Roku.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego Roku Janusza Korczaka przyjęli ludzie polityki i mediów, aktorzy, naukowcy, działacze społeczni i samorządowi - łącznie 55 osób. Pełny skład Komitetu dostępny jest na www.2012korczak.pl. Na stronie znalazły się m.in. informacje o Januszu Korczaku, wykaz dzieł i myśli Starego Doktora, powstał również kalendarz, w którym znajdą się zaplanowane na ten rok wydarzenia. Inicjatywę zgłosić może każdy, kto wypełni formularz zamieszczony na stronie. Do tej pory swoje pomysły upamiętnienia Korczaka zgłosiły m.in. szkoły, domy kultury, fundacje i stowarzyszenia, organizatorzy targów książek. W ramach Roku Janusza Korczaka Opera i Filharmonia Podlaska przygotowuje musical o życiu Starego Doktora, a Rzecznik Praw Dziecka organizuje cykl konferencji "Nie ma dzieci - są ludzie", które odbędą się we wszystkich województwach z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich zwieńczeniem będzie planowany na jesień Międzynarodowy Kongres Korczakowski w Warszawie. Marek Michalak zapowiedział również wydanie utworów Korczaka - "Jak kochać dziecko" i "Prawo dziecka do szacunku" - oraz organizację konkursów czy przygotowanie gry miejskiej i planszowej. Inicjatywy związane z Korczakiem planuje administracja rządowa - resort edukacji zapowiedział, że tegoroczny Sejm Dzieci i Młodzieży poświęcony będzie temu wybitnemu pedagogowi, Ministerstwo Zdrowia chce upowszechniać prawa dziecka jako pacjenta, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie poprzez postać Korczaka i jego idee promować Polskę za granicą. W obchody włączą się także organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Kidprotect.pl realizująca projekt "Przystanek Korczak".

16 września 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku przypada bowiem setna rocznica uruchomienia Domu Sierot - sierocińca dla dzieci, założonego w Warszawie przez Korczaka i Stefanię Wilczyńską. W sierpniu 2012 roku minie również 70 lat od tragicznej śmierci Starego Doktora w obozie koncentracyjnym w Treblince, do którego trafił ze swoimi wychowankami. Idee Korczaka - wielkiego przyjaciela najmłodszych; pedagoga, lekarza, pisarza i filozofa - zaowocowały pracami na rzecz wzmocnienia pozycji dziecka we współczesnym świecie, zakończonymi stworzeniem Konwencji o Prawach Dziecka. Nie byłoby tego najważniejszego w świecie dokumentu dotyczącego dzieci, gdyby nie działalność Janusza Korczaka.

Z udziałem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w środę 18 stycznia 2012 roku odbyła się inauguracja obchodów Roku Janusza Korczaka.