Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 23 kwietnia 2014 roku przedstawił senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce”.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2013

Depesza PAP

Zapis wideo posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej