Skip to:

5 oraz 6 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniach komisji senackich: Edukacji, Nauki i Sportu oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas których senatorowie zapoznali się z "Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka".

Druk senacki nr 868 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Depesza PAP (05.05.2015)

Retransmisja posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (06.05.2015 r.)