Skip to:

31 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej Informację o działalności za rok 2014 wraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka, Informacja taka przestawiana jest Parlamentowi corocznie, nie później niż do dnia 31 marca (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014