Skip to:

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przejściem przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie i podlaskie wichur, których następstwem są ogromne zniszczenia, w dniu 18 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do władz wyżej wymienionych województw z prośbą o przekazanie w trybie pilnym informacji o liczbie rodzin z małoletnimi dziećmi pozbawionych dachu nad głową wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy. Rzecznik poprosił również o przekazanie informacji o planowanych sposobach udzielania pomocy tym rodzinom w trakcie usuwania szkód.