Skip to:

30 czerwca 2011 roku - podczas 95. posiedzenia Sejmu RP - Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia Rzecznika, wygłoszonego podczas posiedzenia Sejmu, a także z Informacją o działalności RPD za rok 2010.

30 czerwca 2011 roku - podczas 95. posiedzenia Sejmu RP - Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.