Skip to:

8 lipca 2010 roku, podczas 59. posiedzenia Senatu RP, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o działalności RPD za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2009

8 lipca 2010 roku, podczas 59. posiedzenia Senatu RP, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o działalności RPD za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.