Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka z urzędu podjął sprawę przemocy wobec 7-letniego chłopca, przebywającego na kolonii w Łazach k/Mielna.

Marek Michalak w trybie pilnym zwrócił się do właściwego urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o zbadanie, czy w Domu Dziecka im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach, którego wychowankiem jest siedmiolatek, w sposób należyty są przestrzegane prawa dziecka. Dyrektor Domu Dziecka powiadomiła Rzecznika, że wychowawczyni, która była odpowiedzialna za opiekę nad wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej została odsunięta od pracy z dziećmi. Sprawę bada już prokuratura.

Rzecznik zwrócił się do Starosty  Zduńskowolskiego o skontrolowanie funkcjonowania podległej mu placówki pieczy zastępczej, a także zbadanie, czy placówka udzieliła właściwego wsparcia przebywającym tam dzieciom po zdarzeniu z udziałem opiekunki. Rzecznik wystąpił także do organizatora wypoczynku o informacje o organizacji kolonii, w tym organizacji nadzoru nad pracą opiekunów ze strony jego kierownika.