Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, po otrzymaniu sygnału, iż w Internecie znajduje się nagranie mogące świadczyć o znęcaniu się matki nad małoletnim dzieckiem, podjął natychmiastowe działania wyjaśniające.

Każdy, nawet najmniejszy sygnał o krzywdzeniu dziecka trzeba natychmiast sprawdzić. Tak jest i w tym przypadku. Gdy tylko otrzymałem wiadomość o nagraniu w Internecie wskazującym na możliwość znęcania się nad chłopcem, podjąłem działania kontrolne. Tak trzeba zawsze postępować - zaznaczył Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka zdecydował o przeprowadzeniu kontroli na miejscu przez pracowników Biura RPD. Jednocześnie Marek Michalak zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania chłopca. Rzecznik wystąpił też do Sądu Okręgowego w Częstochowie o akta sprawy rozwodowej opiekunów chłopca. W trakcie czynności wyjaśniających ustalono, że Prokuratura Rejonowa prowadziła postępowanie w związku z podejrzeniem o znęcanie się matki nad synem, ale sprawa została umorzona. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do prokuratury o udostępnienie akt tej sprawy.

Poszkodowanym w tej sprawie jest 5-letni chłopiec, którego rodzice są w trakcie rozwodu. Autorem nagrania zawierającego odgłosy krzywdzenia dziecka jest ojciec dziecka, który nie mieszka już z rodziną.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, po otrzymaniu sygnału, iż w Internecie znajduje się nagranie mogące świadczyć o znęcaniu się matki nad małoletnim dzieckiem, podjął natychmiastowe działania wyjaśniające.