Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi Witolda Reclafa o podjęcie działań, które umożliwią szybkie zakończenie inwestycji w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1.

O podjęcie interwencji w sprawie sytuacji lokalowej placówki zwróciła się dyrektor SP nr 1 w Rumi. Szkoła, mieszcząca się do tej pory w dwóch oddzielnych budynkach, jest obecnie rozbudowywana, ale inwestycja powoduje ogromne utrudnienia w jej bieżącej pracy. Konieczność korzystania z toalet poza budynkiem szkoły czy też niewystarczające ogrzewanie sal lekcyjnych stwarza zagrożenie dla zdrowia uczniów - szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Rzecznik Praw Dziecka podzielił obawy dyrekcji szkoły dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci i zaapelował o szybkie zakończenie rozbudowy szkoły.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Rady Miasta Rumi

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi Witolda Reclafa o podjęcie działań, które umożliwią szybkie zakończenie inwestycji w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1.