Skip to:

20 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawie licytacji zadłużonego mieszkania należącego do 17-latka, przebywającego w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Krakowie.

Marek Michalak, po zapoznaniu się ze sprawą małoletniego uznał, że ochrona jego praw wymaga uczestnictwa Rzecznika w sprawie, w związku z czym zwrócił się do Prezesa właściwego sądu w Krakowie o objęcie szczególnym nadzorem postępowania egzekucyjnego oraz do Przewodniczącej Wydziału Cywilnego sądu o rozpoznanie jego sprawy przed wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości, której właścicielem jest małoletni.

W wyniku podjętych działań licytacja przewidziana na 25 września 2013 r. została odwołana.