Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stosowanie - przewidzianego w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - prawa do umorzenia składek w sytuacji, gdy ich opłacenie pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Marek Michalak zwrócił się również o wskazanie sposobu interpretacji tego przepisu przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazanie informacji o liczbie przypadków, w których - na podstawie wspomnianego przepisu - umorzono składki w latach 2007 - 2009.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 4 sierpnia do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stosowanie - przewidzianego w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - prawa do umorzenia składek w sytuacji, gdy ich opłacenie pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.