Skip to:

2 października 2018 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odsłonił w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przy ul. Przemysłowej w Warszawie, w obecności Janiny Zgrzembskiej, córki Ireny Sendlerowej oraz Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka  Barbary Sochal, pamiątkowe tablice poświęcone Irenie Sendlerowej oraz Januszowi Korczakowi.

Kiedy patrzymy na świat przez pryzmat Ireny Sendlerowej i Janusza Korczaka widać jak można być przyzwoitym człowiekiem w najbardziej podłych czasach – mówił Marek Michalak, od niedawna Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

Następnie kilka słów o swojej Mamie wygłosiła Janina Zgrzembska:

- Do niej niesłychanie pasuje słowo „społecznik”, słowo „tolerancja”. Nic nie jest istotne: pochodzenie, religia, rasa – ważny jest człowiek. Gdy odwiedzam w tym roku szkoły i placówki Jej imienia, wszędzie mówię, że Rok Ireny Sendlerowej jest rokiem człowieczeństwa i mam nadzieję, że nie skończy się on 31 grudnia.

W trakcie uroczystości Marek Michalak wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI: Teresie Ogrodzińskiej - prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundacji Polsat, w której imieniu zaszczytne wyróżnienie odebrała Prezes Krystyna Aldridge-Holc, Elżbiecie Rusiniak – od lat zaangażowanej w działalność społeczności programu „Profilaktyka a Ty” i Agnieszce Sikorze – prezes Zarządu Fundacji PO DRUGIE.