Skip to:

Piękna uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej dwóm bydgoskim szkołom wchodzący w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej: Szkole Podstawowej nr 52 oraz XIX Liceum Ogólnokształcącemu. Wspaniała kadra, fantastyczni uczniowie, zaangażowane władze – powiedział tuż po uroczystości Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
 
11 października bydgoskie szkoły otrzymały imię Ireny Sendlerowej. Akt nadania imienia na ręce dyrektor wręczył wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. Portret patronki odsłoniła jej córka, Janina Zgrzembska, która podkreśliła, że jej mama nie robiła różnic między ludźmi, pomagała wszystkim. – Mówiła, że wśród nas nie ma obcych, wszyscy jesteśmy tacy sami, a dzielimy się tylko na mądrych i głupich – opowiadała Janina Zgrzembska.
W uroczystości uczestniczyli senator Andrzej Kobiak, zastępca prezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Jolanta Metkowska i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Edward Hartwich. RPD Marek Michalak odebrał wyróżnienie od Maarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Goście zebrani w sali malinowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego obejrzeli część artystyczną opartą na książce „Listy w butelce” poświęconej  życiu Ireny Sendlerowej, a uczniowie Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a uświetnili spotkanie śpiewem.