Skip to:

15 października w całej Polsce przeprowadzono - z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka - akcję ważenia i sprawdzania zawartości plecaków, należących do uczniów szkół podstawowych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową nr 40 w Warszawie, gdzie prowadzono akcję ważenia tornistrów.

Akcją ważenia szkolnych plecaków objęto dzieci, uczęszczające do klas I-III i VI szkół podstawowych. Przeprowadzili ją na terenie całej Polski pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W warszawskiej placówce, którą odwiedził Marek Michalak, sprawdzono ciężar 74 plecaków. Najcięższy należał do uczennicy klasy VI i ważył 8,5 kg - spakowano do niego podręczniki i pomoce szkolne na cały tydzień nauki! Najlżejsze - do 2 kg - były tornistry uczniów klas II. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej byli zadowoleni z wyników pomiarów - obciążenie uczniów tej szkoły z reguły nie przekraczało zalecanej przez specjalistów normy 10% wagi ciała ucznia.

Wyniki akcji ważenia tornistrów z całego kraju zostaną zaprezentowane przez GIS za 3-4 tygodnie.

15 października w całej Polsce przeprowadzono - z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka - akcję ważenia i sprawdzania zawartości plecaków, należących do uczniów szkół podstawowych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową nr 40 w Warszawie, gdzie prowadzono akcję ważenia tornistrów.