Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 października 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje, w jaki sposób przebiega przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci w wieku 6 lat od roku szkolnego 2012/2013.

W związku z tak poważną zmianą w systemie edukacji, szkoła musi być do niej jak najlepiej przygotowana, powinna być miejscem przyjaznym dzieciom - to przecież podstawa ich późniejszych sukcesów edukacyjnych - napisał Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak wskazał na kluczowe warunki, jakie - zgodnie z przepisami - powinny spełnić szkoły, czyli zorganizowanie w salach odpowiednio wyposażonych części edukacyjnej i rekreacyjnej, a także zapewnienia nauki w klasach do 26 osób. Rzecznik zwrócił również uwagę na potrzebę zbadania organizacji opieki świetlicowej - powierzchni i wyposażenia sal, liczby uczniów korzystających jednocześnie z tej formy oraz dostępności opieki świetlicowej dla wszystkich dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Depesza PAP

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 października 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje, w jaki sposób przebiega przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci w wieku 6 lat od roku szkolnego 2012/2013.