Skip to:

4 listopada odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja "Dziecko z ADHD - prawa, standardy terapii i edukacji", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo ADHD.

W konferencji udział wzięła m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Wiceminister zdrowia Marek Twardowski oraz specjaliści w pracy z dziećmi nadpobudliwymi.

Uczestnicy konferencji - wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, terapeuci oraz rodzice dzieci z ADHD - zapoznali się z sytuacją dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w polskim systemie oświaty oraz specyfiką pracy z takimi podopiecznymi. Objawy ADHD znacząco utrudniają bowiem pedagogom prowadzenie zajęć, a dzieciom - osiąganie sukcesów w nauce.

Marek Michalak, otwierając konferencję, zwrócił uwagę na potrzebę zwiększania świadomości, że dziecko z ADHD jest nie niegrzeczne, ale chore i w związku z tym wymaga odpowiedniej pomocy. "Ważne jest by, szybko diagnozować ADHD: żeby lekarz wydał opinię, żeby psycholog podjął działania, żeby nauczyciel wiedział, że to jest dziecko, które potrzebuje specyficznej pomocy, bo wtedy postępowanie jest łatwiejsze". Rzecznik podkreślił również możliwość poważnych konsekwencji zaniechania leczenia ADHD - zaburzeń lękowych, depresji, a także dysleksji i dysgrafii. Z przytoczonych danych wynika, że jedynie 20 % osób z ADHD jest objętych leczeniem. "A przecież - otoczone na czas odpowiednią opieką - dzieci z ADHD mogą osiągać sukcesy jak wszyscy inni" - zauważył Marek Michalak.

4 listopada odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja "Dziecko z ADHD - prawa, standardy terapii i edukacji", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo ADHD.