Skip to:

9 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszania Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum".

Spotkanie dotyczyło zadań związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną, które realizują samorządy. Członkowie Stowarzyszenia - reprezentanci środowiska pomocy społecznej - przekazali Rzecznikowi swoje wątpliwości, wywołane wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jak mówili podczas spotkania przedstawiciele Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, po zmianach w prawie otrzymali do realizacji zadania, na które brakuje zabezpieczenia finansowego. Rozmawiano również o doświadczeniach z pracy z rodzinami biologicznymi i zastępczymi, które potrzebują pomocy i wsparcia, a także o funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

9 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszania Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum".