Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 14 maja 2012 roku gościem konferencji "Formy pomocy dzieciom a zadania i kompetencje samorządów w świetle nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", która odbyła się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

W dyskusji uczestniczyli m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota Jakuta, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu Anna Sobiesiak, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Krystyna Żejmo-Wysocka oraz dyrektorzy i pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu. Wystąpienia podczas konferencji dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w województwie kujawsko-pomorskim oraz roli, jaką spełniają samorządy w tworzeniu i prowadzeniu instytucji, które mają pomagać dzieciom.

Marek Michalak podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważne i potrzebne było uchwalenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To jest bardzo potrzebny dokument i opracowany po wyjątkowym wsłuchaniu się w głos praktyków - mówił Rzecznik i wskazywał na ogromną rolę pracowników społecznych i asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów dzieci i ich opiekunów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 14 maja 2012 roku gościem konferencji "Formy pomocy dzieciom a zadania i kompetencje samorządów w świetle nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", która odbyła się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy.