Skip to:

5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak wzięli udział w sesji naukowej "Janusz Korczak - Wielki człowiek i pedagog", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sesja dotyczyła współczesnego odbioru postaci i pedagogiki Korczaka, a także wpływu, jaki miał na swoich wychowanków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk akademickich związanych z Januszem Korczakiem. Prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka mówiła o sensie spotkań z Korczakiem i przekonywała o ciągłej potrzebie korzystania z jego dorobku pedagogicznego oraz przekonywała, że postawa Korczaka to postawa niezgody na zło. Następnie głos zabrała dr Olga Medvedeva-Nathoo, profesor literatury polskiej, członek Kanadyjskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka oraz autorka książki "Oby im życie łatwiejsze było. O Januszu Korczaku i jego wychowanku", biografii Leona Gluzmana, wychowanka Domu Sierot. Wspominała swoje spotkanie z Leonem Gluzmanem i przypominała uwagę, z jaką Stary Doktor traktował dziecko: Każde dziecko było pewne, że Korczak cokolwiek robi - robi specjalnie dla niego. Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Thiess zapoznała zebranych z przesłankami pedagogicznymi zawartymi w pamiętniku z getta Janusza Korczaka. Mówiła o ogromnej umiejętności wybaczania Korczaka, który nie nienawidził nawet żołnierzy niemieckich. Prof. Anna M. Kindler, prorektor Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, opowiadała o doświadczeniach dzieciństwa w XXI wieku z perspektywy amerykańskiej i pytała: Jaki rodzaj mądrości i heroizmu jest potrzebny, żeby budować dzisiaj świat na wartościach Janusza Korczaka? Dr Zbigniew Rudnicki zwrócił z kolei w swoim wystąpieniu uwagę na fakt, iż u Korczaka można zauważyć dokładną uważność, która nakazuje pochylać się jednakowo nad każdym człowiekiem. Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podkreślił natomiast, że wychowanie bez jasnych norm i zasad wcale nie jest bezstresowe. Apelował, by wychowywać dzieci bez stresu negatywnego. Prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego przypomniała również, że Janusz Korczak jest prekursorem idei uczestnictwa społecznego dzieci i kontestacji przedmiotowego wychowania. Prof. Wiesław Theiss mówił w poruszającym wystąpieniu o sytuacji dzieci w czasie wojny, a także skutkach działań zbrojnych na życie. Kolejny prelegent, prof. Hanna Krauze-Sikorska, zwróciła uwagę na sytuację dzieci w świecie dorosłych i przestrzeganie prawa dziecka do godności i szacunku. Sesję naukową zamknął referat dr Edyty Głowackiej-Sobiech o Korczaku-przywódcy młodzieży i pierwszym niekonstytucyjnym rzeczniku praw dziecka.

5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak wzięli udział w sesji naukowej "Janusz Korczak - Wielki człowiek i pedagog", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sesja dotyczyła współczesnego odbioru postaci i pedagogiki Korczaka, a także wpływu, jaki miał na swoich wychowanków.