Skip to:

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty” została nagrodzona prestiżowym tytułem Kampania Społeczna Roku 2014 w kategorii: Kampanie Instytucji Publicznych. Konkurs Kampania Społeczna Roku organizowany jest od 2008 roku przez Fundację Komunikacji Społecznej.

W uzasadnieniu przyznania nagrody głównej jury konkursu doceniło insight oraz zaakcentowanie w komunikacji podmiotowości dziecka. Kampania miała też swój oddźwięk w wymiarze legislacyjnym – przez Senatorów i Rzecznika Praw Dziecka przygotowany został projekt zmian w kodeksie rodzinnym, zapewniający dziecku prawo do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania.

Kampania „Jestem mamy i taty” bazowała na dwóch różnych odsłonach, pokazujących problem wikłania dziecka w konflikt okołorozwodowy rodziców w odmienny sposób.

Pierwsza promowana była spotem utrzymanym w jasnej kolorystyce, który przekazywał informacje o prawie dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców. W warstwie tekstowej wykorzystano grę słów, wskazującą na podobieństwo dziecka do każdego z rodziców: Nos mam po tacie, a piegi po mamie. A tak naprawdę, czy się to komuś podoba czy nie, zawsze, ale to zawsze jestem mamy i taty!

W drugiej odsłonie, o silnym zabarwieniu emocjonalnym, w spocie wystąpiły dzieci mówiące wprost do kamery: Ranisz mnie, kiedy szydzisz z mojego taty, niszczysz mnie, kiedy każesz wybierać oraz cierpię kiedy obrażasz moją mamę, niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać.

Kampania nakierowana była na zmianę postaw rodziców i uwrażliwienie ich na podmiotowość dziecka w sytuacji rozpadu rodziny.

Spoty telewizyjne i radiowe wspierały plakaty – odpowiednie dla obu odsłon – przesłane do ośrodków pomocy rodzinie, sądów rodzinnych, kolportowały je też osoby indywidualne i organizacje pozarządowe. Spoty emitowane były przez Telewizję Polską wraz z jej regionalnymi oddziałami, Polskie Radio wraz z rozgłośniami regionalnymi, telewizje kablowe oraz stacje komercyjne.

Link do strony kampanii: http://brpd.gov.pl/jestemmamyitaty/