Skip to:

Obrońca praw człowieka, znakomity prodziekan i lubiany wykładowca – 12 maja 2017 r. prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko świętował jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tą rocznicę urodzin. W uroczystej konferencji, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko to prodziekan i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od lat aktywnie działa na rzecz praw dziecka. W latach 2002 – 2006 był członkiem Rady Naukowo-Doradczej przy Rzeczniku Praw Dziecka, aktualnie jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka oraz przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej przy Rzeczniku Praw Dziecka. W 2015 r. został nagrodzony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Jubileusz 40/70 miał uroczysty ale i naukowy charakter. Uroczystość otworzył Dziekan Uczelni prof. Marian Kallas. Następnie wystąpienia poprowadzili: JM Rektor WSFiZ prof. Maria Sierpińska oraz prof. Jerzy Oniszczuk („Przedfilozofia versus hybris”).

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Jubilatowi pamiątkowej Księgi.

- Wyjątkowi ludzie zawsze szukają dobra, szukają drugiego człowieka i dostrzegają w nim najwyższą wartość. Nie dzielą ludzi na lepszych i gorszych oraz starają się każdego traktować w sposób sprawiedliwy i życzliwy. Niewątpliwie Pan Profesor należy do tych wyjątkowych ludzi, którzy zawsze i wszędzie kierują się dobrem innych i ukazują świat, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem. Droga życiowa i osiągnięcia naukowe Pana Profesora budzą mój podziw i szacunek. Nie sposób wymienić wszystkich Pana osiągnięć i zasług na polu naukowym i społecznym, ale proszę przyjąć serdeczne podziękowania za te, które są mi szczególnie bliskie – najwyższą dbałość o dobro dziecka i ochronę jego praw – napisał Rzecznik Praw Dziecka w Księdze Jubileuszowej.

Następnie wystąpili zaproszeni goście w tym: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Było to preludium do pojawienia się na mównicy jubilata, który mocno wzruszony podziękował wszystkim za moc ciepłych słów.