Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się 15 marca 2012 roku z uczniami ze Szkolnego Klubu Europejskiego, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie.

Uczniowie oraz ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach o prawach dziecka, a także zastanawiali się, jak należy ich przestrzegać. Marek Michalak odpowiadał również na pytania uczniów. Przybliżył im m.in. prace Rzeczników w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka oraz opowiadał o tym, jak przełomową zmianą w polskim prawodawstwie było wprowadzenie ustawowego zakazu bicia dzieci. Na pożegnanie Rzecznik podarował uczniom planszę z zapisami Konwencji o Prawach Dziecka oraz książki do szkolnej biblioteki.

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się 15 marca 2012 roku z uczniami ze Szkolnego Klubu Europejskiego, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie.