Skip to:

4 marca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji podsumowującej realizację w 2013 roku Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a partnerami m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka i Komenda Główna Policji.

Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas konferencji Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wręczyli autorom i gospodarzom najciekawszych przedsięwzięć statuetki „Lidera programu Razem bezpieczniej” - nagrody za najlepsze kampanie społeczne oraz najciekawsze projekty zrealizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2013 roku.

Tytuł „Lidera programu Razem bezpieczniej” to wyróżnienie dla najlepszych realizatorów programu, które świadczy o ich aktywnym zaangażowaniu w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liderem programu „Razem bezpieczniej” może być m.in. osoba fizyczna, prawna albo organizacja pozarządowa. W tym roku statuetki Lidera Programu otrzymali: prof. nzw. dr hab. Marek Konopczyński – rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, twórca pojęcia „twórczej resocjalizacji”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty w Białymstoku, która m.in. od 2008 roku kieruje pracą grupy zadaniowej „Bezpieczeństwo w szkole”, prowadząc cykliczne narady i spotkania oraz inicjując wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste przekazanie statuetki przechodniej Przystanku „Profilaktyka a Ty”, będącego częścią rządowego programu. Ostatni Przystanek odbył się w Łodzi. Tegorocznym miastem-organizatorem Przystanku „PaT” będzie Konin. Akcja Przystanku „PaT”, tworzona wspólnie z Policją przez młodych ludzi i dla młodych ludzi, jest ogólnopolskim przedsięwzięciem profilaktycznym, którego celem jest m.in. tworzenie społeczności promującej wśród swoich rówieśników modę na życie bez nałogów.