Skip to:

Zakończyła się III edycja konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw najmłodszych.

Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii prac doktorskich, Pani Iwona Długoszewska za pracę "Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej w prawie polskim", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

- kategorii prac magisterskich Pani Monika Wawrzyniak-Gyulai za pracę "Rola product placementu w marketingu dziecięcym", przygotowaną na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Mruka.

Rzecznik Praw Dziecka postanowił także wyróżnić pracę doktorską Pani Anny Andrzejewskiej pt. "Społeczno-wychowawcze implikacje nadużywania komputera i internetu przez młodzież. diagnoza i profilaktyka", napisaną pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bednarka, profesora APS, na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Obrady Komitetu konkursowego w składzie: prof. Barbra Smolińska-Theiss - przewodnicząca, dr Paweł Jaros, dr Jan Orgelbrand, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Teresa Romer, Agnieszka Rękas, mecenas Ewa Milewska-Celińska oraz Aleksandra Stec - sekretarz, odbyły się 17 maja 2012 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Zakończyła się III edycja konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw najmłodszych.