Skip to:

Uczestniczący w II Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Warszawie Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg odwiedził 30 września 2011 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Komisarzowi towarzyszyła jego doradca prof. Silvia Grundmann. Obecna była także ambasador Urszula Gacek, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy oraz Jacek Multanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

Rozmawiano o uchwalonym przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Roku Janusza Korczaka, który będzie obchodzony w 2012 roku. Komisarz Hammarberg deklarował współpracę Rady Europy w promowaniu myśli korczakowskiej we wszystkich krajach członkowskich. Mówił o potrzebie zachęcania rządów krajów europejskich do wydawania dzieł Korczaka. Wskazywał na potrzebę dalszych badań naukowców z różnych państw nad spuścizną Janusza Korczaka.

Thomas Hammarberg - szwedzki dyplomata i działacz na rzecz praw człowieka interesował się działaniami polskiego Rzecznika Praw Dziecka, jego dużymi kompetencjami.

Depesza PAP

Uczestniczący w II Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Warszawie Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg odwiedził 30 września 2011 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Komisarzowi towarzyszyła jego doradca prof. Silvia Grundmann. Obecna była także ambasador Urszula Gacek, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy oraz Jacek Multanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.