Skip to:

4 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególnych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

4 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególnych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.