Skip to:

16 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

16 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinie poszczególych komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.