Skip to:

25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, podczas którego Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rzecznika Praw Dziecka podjęła inicjatywę uchwałodawczą ws. ustanowienia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Wiąże się to z przypadającą na 20 listopada tego roku 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.

– To szczególnie istotne zwłaszcza w kraju, w którym żył i tworzył Janusz Korczak. Mocny akcent, upominający się także o niekwestionowane pierwszeństwo Polski w tym bardzo ważnym temacie. Polska jest nazywana na świecie „ojczyzną praw dziecka”, a szlachectwo zobowiązuje – argumentował Rzecznik w Sejmie podkreślając, że  uchwała ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora Konwencji, ponieważ 20 listopada jest dniem, w którym uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka, jak też dniem, kiedy dokładnie 55 lat temu przyjęto Deklarację Praw Dziecka. ONZ od wielu lat zachęca, by go uczcić szczególnie.

W sprawie uchwalenia 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Rzecznik Praw Dziecka występował do Marszałka Sejmu oraz Ministra Edukacji Narodowej

 Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – zapis wideo

25lat_kopd_0.jpg