Skip to:

Blisko 40 tys. interwencji podjął Rzecznik Praw Dziecka w 2017 roku. 7 czerwca, szczegółową informację o działalności wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka przedstawił członkom połączonych komisji sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca (w formie pisemnej), informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag wysłuchują również członkowie Komisji senackich i sejmowych.

Czytaj także: O działalności RPD przed senackimi Komisjami

Rzecznik Praw Dziecka prezentując działania podejmowane w 2017 roku, które zostały szczegółowo omówione w ponad 700-stronicowym dokumencie przedstawionym obu izbom Parlamentu, omówił najistotniejsze aspekty aktywności na rzecz ochrony praw dziecka. W wystąpieniu tradycyjne odniósł się do pięciu głównych obszarów ochrony praw dziecka, tj. prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki oraz prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

 

 

Informacja o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)