Skip to:

26 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu łączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zgromadzeni posłowie zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Marek Michalak przedstawił członkom obu komisji najważniejsze zagadnienia z Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014. Skupił się także na działaniach, jakie czekają Rzecznika Praw Dziecka w przyszłości. Wskazał m.in. na niedostateczną dostępność dzieci do lekarzy pediatrów i lekarzy specjalistów. Niezadowalający jest poziom opieki stomatologicznej oraz psychiatrycznej nad najmłodszymi. Cieszy za to skierowanie przez Komisję Zdrowia do drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym znalazły się zapisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowej Książeczki Zdrowia Dziecka, o którą Rzecznik Praw Dziecka zabiegał od dawna. Regulacji należy poddać także przepisy pozwalające małoletnim na dostęp do środków leczniczych, które mogą być wykorzystane w celach pozamedycznych. Marek Michalak podniósł również kwestię obowiązkowych szczepień.

W 2014 roku ogółem do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło 48 818 spraw, z czego dotyczyło: 4 816 prawa do życia i ochrony zdrowia; 23 716 prawa do wychowania w rodzinie; 1 980 prawa do godziwych warunków socjalnych; 10 602 prawa do nauki; 5 662 prawa do ochrony przed przemocą; 2 042 ochrony innych praw dziecka.

W dyskusji po wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka członkowie obu komisji zwracali uwagę na szeroki zakres podejmowanych spraw, a także wskazywali na obszary wymagające doskonalszej ochrony praw dziecka. Dziękując za wszystkie uwagi Marek Michalak powiedział, że cieszy się, że coroczna dyskusja nad Informacją z działalności Rzecznika Praw Dziecka skupia tak wiele osób i zachęca do podejmowania działań na rzecz najmłodszych.

Druk Sejmowy nr 3329

Transmisja posiedzenia komisji