Skip to:

"Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego"

Tematyka dotycząca wykrywania przez lekarzy dentystów przypadków przemocy fizycznej i molestowania seksualnego wobec dzieci jest w Polsce praktycznie nieznana. By zapoznać z nią lekarzy stomatologów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak organizuje międzynarodową konferencję "Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego", która odbędzie się w ramach Kongresu z okazji XV-lecia Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii we Wrocławiu 6 kwietnia 2013 roku.

O tym, jak wielką rolę mają do odegrania lekarze stomatolodzy w wykrywaniu przypadków przemocy i molestowania seksualnego u dzieci opowiedzą eksperci z krajów skandynawskich, które mogą być wzorem funkcjonowania systemu rozpoznawania przypadków przemocy w gabinetach lekarskich. Podczas konferencji mówcami będą prof. Goran Dahllof PHD i Therese Kvist DDS ze Szwecji oraz Anne Ronneberg DDS z Norwegii, oraz Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy, która opowie o psychologicznych aspektach opieki nad dziećmi - ofiarami przemocy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pierwszy raz usłyszał o możliwości wykrywania przypadków przemocy względem dzieci przez stomatologów podczas Międzynarodowego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka. Oto, co sam mówi na ten temat - Z przemocą wobec dzieci musimy walczyć na wszystkich możliwych frontach. Okazuje się, że na pierwszej linii osób, które mogą ją rozpoznać stoją także lekarze dentyści, choć pewnie często o tym nie wiedzą. Chcę pomóc posiąść im tę wiedzę i poprosić o dołączenie do grupy ludzi i instytucji, które stoją po stronie dzieci.

W Polsce świadomość możliwości wykrywania przez lekarzy dentystów przypadków przemocy, molestowania i zaniedbań względem dzieci jest znikoma, choć mają oni, jako funkcjonariusze publiczni, obowiązek rozpoznania wszelkich objawów złego traktowania dzieci i zgłaszania takich przypadków do odpowiednich służb. Lekarze stomatolodzy nie mają znajomości tego problemu i procedur postępowania, a także obawiają się skutków ewentualnej błędnej diagnozy. Często także nie chcą się zbyt mocno angażować w problemy pacjentów. To jednak ich aktywność i wrażliwość na sygnały płynące od pacjenta i wynikające z jego stanu zdrowia mogą wpłynąć na uratowanie zdrowia lub życia ich swoich podopiecznych.