Skip to:

- Świetna, merytoryczna konferencja. Dziękuję za organizację, zaproszenie i tak poważne potraktowanie podmiotów tego panelu - dzieci i młodzieży – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który 24 października wziął udział w konferencji „Prawa Człowieka w Polsce” z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie debatowano w pięciu różnych panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. praw kobiet, praw migrantów i uchodźców, praw osób z niepełnosprawnościami. Marek Michalak otwierał panel poświęcony prawom osób młodych w Polsce, w którym – obok Rzecznika Praw Dziecka – wystąpili przedstawiciele organizacji studenckich: Agata Bednarek – Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations AIESEC Polska i Kamil Baran, Prezes ELSA Poland oraz przedstawiciele ONZ: Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska, Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Moderatorem była Karina Rathman, Asystent ds. Informacji Publicznej w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie.

 Rzecznik zwrócił uwagę, że gdy jeżdżąc po całej Polsce pyta młodzież o najważniejsze dla młodych ludzi prawo, w ponad 90 procentach odpowiedź brzmi: prawo do partycypacji, do wyrażania własnego zdania.

Konferencja została zorganizowana w Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, to właśnie 24 października narodziła się Karta Narodów Zjednoczonych. ONZ konsekwentnie zwalcza skrajne ubóstwo i nierówności, ogranicza zmiany klimatyczne, promuje prawa człowieka, robi co może, by zapobiec konfliktom zbrojnym i chronić najsłabszych.