Skip to:

29 września 2012 roku w Filharmonii i Operze Podlaskiej odbyła się piętnasta konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas konferencji został wręczony Order Uśmiechu Henryce Krzywonos-Strycharską, a uczestnicy wzięli udział w premierze musicalu "Korczak".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Damian Raczkowski, Wojewoda Podlaski Macieja Żywno, Prezydent Białegostoku Tadeusz Pruskalski, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiewicz oraz Kuratorzy z trzynastu województw, Pani Dyrektor Teresa Hernik z Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Henryka Krzywonos-Strycharska, Dyrektor Opery i Filharmonii Podlskiej Roberto Skolmowski, prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Jerzy Halicki. Na sali nie zabrakło także uczniów świętokrzyskich gimnazjów i liceów, pedagogów i działaczy organizacji pozarządowych.

Każda z konferencji organizowanych przez Rzecznika składa się z dwóch części - pierwszą prowadzi młodzież, a drugą dorośli. Tym razem spotkanie w Białymstoku otworzyli uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku z piosenkami i wierszykami. Następnie uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka zaprezentowali postać Starego Doktora. Ich koledzy z liceum zakończyli tę część spotkania inscenizacją Sądu Koleżeńskiego wg Janusza Korczaka.

Druga, naukowa część konferencji, rozpoczęła się od wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który przypomniał, jak ważne jest dziedzictwo Janusza Korczaka oraz debata o prawach dziecka. Jego zdaniem, aby dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo, trzeba umieć z nimi rozmawiać, a nie tylko do nich przemawiać. Michalak uważa, że największym problemem w kontaktach dorosły - dziecko jest to, iż dorośli wciąż traktują dzieci przedmiotowo. Dzieci ciągle są dodatkiem do naszej rzeczywistości. Chcemy (...) decydować o nich, a nie współtworzyć ich świat - powiedział. Dodał, że często chcąc zdyscyplinować dzieci, dorośli używają słów, których nie powinni, agresji, a w skrajnych przypadkach przemocy fizycznej, której - jak podkreślił - absolutnie nie wolno używać. Swoje wystąpienie " Korczakowska wizja rozwoju - od dzieciństwa do dorosłości" zaprezentowała także Pani prof. Barbara Smolińska-Thiess. Jako ostatnia głos zabrała sędzia Anna Maria Wesołowska zachęcając młodzież zebraną na Sali to zapoznania się z najważniejszymi przepisami prawa, które pozwolą uniknąć problemów z wymiarem sprawiedliwości.

W trakcie konferencji Henryka Krzywonos-Strycharska została uhonorowana Orderem Uśmiechu - jedynym odznaczeniem przyznawanym tylko i wyłącznie na wniosek dzieci. O nadanie jej Orderu wnioskowały dzieci z Borcza. Wręczono także nagrody w Konkursie na "Reaktywację Małego Przeglądu" - pisma stworzonego i redagowanego przez Janusza Korczaka oraz dzieci.

Konferencja w Białymstoku odbyła się w ramach inauguracji działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej w nowym gmachu. Zgromadzeni na sali goście uczestniczyli także w premierowym pokazie musicalu "Korczak" w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

29 września 2012 roku w Filharmonii i Operze Podlaskiej odbyła się piętnasta konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas konferencji został wręczony Order Uśmiechu Henryce Krzywonos-Strycharską, a uczestnicy wzięli udział w premierze musicalu "Korczak".