Skip to:

2 października 2012 roku w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się szesnasta i ostatnia konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janina Okrągły i Pan Ryszard Galla, Kurator Oświaty Pani Halina Bilik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jan Lach, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej nadkom. Katarzyna Szechtycka-Wasilewska, Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Nicień, prof. Józefa Brągiel, prodziekan ds. Kształcenia Studentów Wydziału Pedagogiczno-Historycznego dr Piotr Sikora, Kawalerowie Orderu Uśmiechu Pani Helena Wąchała oraz Państwo Teresa i Kazimierza Jednorogowie, sędzia Anna Maria Wesołowska, i psycholog Dorota Zawadzka. Na sali najliczniej zgromadzeni byli uczniowie opolskich gimnazjów i liceów, pedagodzy i działacze organizacji pozarządowych. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka konferencję otworzyła jego społeczna doradczyni Dorota Zawadzka.

Konferencje organizowane przez Rzecznika Praw Dziecka składają się z dwóch części. Pierwszą część otworzyli uczniowie z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu. Program artystyczny przygotowały dzieci z Publicznego Przedszkola nr 6 w Opolu, a postać Janusza Korczaka zaprezentowali gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Ich starsi koledzy z liceum nr 5 zakończyli tę część spotkania inscenizacją Sądu Koleżeńskiego wg Janusza Korczaka.

Druga część spotkania rozpoczęła się wystąpieniem Pani prof. Józefy Brągiel z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, która podzieliła się ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat "Bezpiecznego dzieciństwa w myśli Janusza Korczaka". Następnie głos zabrała Dorota Zawadzka, która przekonywała, że dzieci należy uczyć niezależności, która pomaga w dorosłym życiu. Grażyna Cybula z Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach opowiadała o swoich doświadczeniach z pracy z nauczycielami. Jako ostatnia głos zabrała sędzia Anna Maria Wesołowska zachęcając młodzież zebraną na sali to zapoznania się z najważniejszymi przepisami prawa, które pozwolą uniknąć problemów z wymiarem sprawiedliwości.

2 października 2012 roku w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się szesnasta i ostatnia konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.