Skip to:

"Prawa dziecka z niepełnosprawnością" to temat konferencji, która odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we wtorek 16 listopada 2010 roku w Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Była to już czternasta w tym roku konferencja poświęcona prawom dziecka. Podobne konferencje Rzecznik Praw Dziecka zorganizował w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie i Świdnicy. Każda z nich poświecona była innemu zagadnieniu z zakresu praw dziecka, debata toczyła się m.in. na temat prawa dziecka do życia bez przemocy, godności dziecka, prawa do opieki, prawa do wypoczynku, prawa do znajomości swoich praw, zdrowia psychicznego dzieci, wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, praw dzieci należących do mniejszości.

Mimo, że dzieci z niepełnosprawnością mają takie same prawa jak każdy człowiek, doskonale wiemy, że ich szanse rozwojowe, edukacyjne, dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym są często mocno ograniczone. Nikt już teraz nie kwestionuje, że aby dzieci niepełnosprawne mogły w pełni korzystać ze swoich praw, musimy zrobić wszystko aby te szanse wyrównać.

Czy prawa dzieci z niepełnosprawnością są w Polsce przestrzegane? Jakie są podstawowe obszary naruszeń praw dzieci z niepełnosprawnością i na co, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Te i wiele innych zagadnień było rozważanych w czasie zorganizowanej przez Rzecznika konferencji w Kielcach.

Marek Michalak zwrócił uwagę, że jeśli mówimy o prawach dzieci z niepełnosprawnością to nie powinniśmy mówić o nich wyłącznie w kategoriach szczególnych ułatwień - w dostępie do edukacji, przygotowania zawodowego, wypoczynku, opieki zdrowotnej czy rehabilitacyjnej. Powinniśmy o nich mówić również w kategoriach szczególnej troski. Bo przecież dziecko właśnie z uwagi na swą niesprawność fizyczną czy psychiczną i związaną z tym często bezradność oraz zależność od opiekunów jest szczególnie narażone na zaniedbanie, przemoc fizyczną, psychiczną czy seksualną. Dlatego konieczne jest dołożenie wszelkich starań aby do takich nadużyć nie dochodziło oraz wypracowanie systemu szybkiej i skutecznej interwencji i wsparcia. W czasie konferencji część uwagi poświecono też zagadnieniu wsparcia systemowego rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

W konferencji wzięło udział blisko 400 uczestników - przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych a także młodzież i studentów. Gości powitali - obok Rzecznika Praw Dziecka - Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzioł, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Inż. Stanisław Adamczak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Michał Domaradzki, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Renata Murawska.

Uczestnicy konferencji obejrzeli występ młodzieży z niepełnosprawnością z Zespołu Inscenizacji Tanecznej "Uśmiech" z Kielc. A o tym, że prawa człowieka to także - a może przede wszystkim - odpowiedzialność, przekonali uczestników konferencji uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, którzy przygotowali debatę na temat praw człowieka.

Sesję naukową poprowadził Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Małgorzata Suchańska. W dyskusji wzięli udział Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa świętokrzyskiego" ), Roman Ficek z Fundacji Dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie ("Prawo dzieci z niepełnosprawnością"), lek med. Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" z Zamościa ("Zintegrowany system wsparcia jako odpowiedź na wykluczenie społeczne dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin" ), Teresa Hernik, Dyrektor Biura Osób Niepełnosprawnych ("Działalność Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnością"), Elżbieta Karasek z Biura Rzecznika Praw Dziecka ("Problematyka dzieci niepełnosprawnych w praktyce działań Rzecznika Praw Dziecka"), Jolanta Paruszkiewicz, Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie ("Prawo do prywatności i rodziny dziecka z niepełnosprawnością"), Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Integracja ("Edukacja a niepełnosprawność"), mł. Insp. Jakub Kosiń, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ("Działania profilaktyczne policji świętokrzyskiej adresowane do dzieci i młodzieży")

Równocześnie młodzież mogła uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach warsztatowych na temat: dyskryminacji i mowy nienawiści jako form naruszenia praw człowieka, problemu wykluczenia w kontekście praw dziecka oraz zagrożeń ze strony Internetu.

Współorganizatorami konferencji "Prawa dziecka z niepełnosprawnością" byli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.

"Prawa dziecka z niepełnosprawnością" to temat konferencji, która odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we wtorek 16 listopada 2010 roku w Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.